JohannaArkasen

About JohannaArkasen

Coordinator Bosnia-Herzegovina and Macedonia

Anne Klein Frauenpreis Award Ceremony for Lepa Mladjenovic

Lepa Mladjenovic received the Anne Klein Frauenpreis 2013. Photo: Marija Vuletic

The feminist lesbian activists study visit to the Anne Klein Award Ceremony took place from the 27th of February to the 3rd of March 2013 and there were 22 lesbian feminist activists from Serbia and Bosnia and Herzegovina present in Berlin, Germany. The atmosphere and the energy that connected us all was incredible and it was one of those energies that is found only in solidarity and support between women.

Lepa Mladjenovic won the Anne Klein Frauenpreis for all the hard work she put in over the years wanting to create safe spaces and support for women in Serbia and the region. Lepa is one of those women who is there for every single woman, and who stands behind all of us, one hundred percent, supporting us and encouraging us to step out, and change our surroundings into safe spaces for all. This award was given to her, because she changed our worlds, and she is an inspiration to all of us, and to all the women who meet her, to keep fighting because hard work is awarded, regardless of the time it takes to come.

Continue reading

Snapshots from Macedonia

“Skojpe 2014″ aiming to bring the lost soul back to Skojpe. Over 40 new monuments should give the city a classical ancient look. Photo: Kvinna till Kvinna/Johanna Arkåsen

Last week I went to Macedonia to meet partner organizations, other stakeholders and, of course, my colleague in Skojpe.

I met women and men who told me that their country is on it’s way down. The economy is going down, the political situation is not good, unemployment rate is very high and poverty is rising. Many women and men, young or old, see no future in the country.

The Swedish foreign minister, Carl Bidlt, tweeted about the political mess on February 17: “I’m deeply worried by the deepening divisions in Macedonia. Both sides have a responsibility to take their country off its dangerous path.”

In the Press Freedom Index 2013 Macedonia has fallen more than 20 places because of the arbitrary withdrawal of media licenses and deterioration in the environment for journalists.

Continue reading

Krigsförbrytelserna i Bosnien-Hercegovina

Det är 17 år sedan kriget tog slut i Bosnien-Hercegovina. Fortfarande finns det tusentals rättsfall att lösa. Försoningsprocesser är inte lätta och en långsam rättsprocess hjälper inte till. Vittnen blir äldre och färre och de minns mindre. Många misstänkta befinner sig i ett närliggande land eller går inte att finna. Kriget karaktäriserades av allvarliga och ofta systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

12 500 misstänkta förövare för krigsbrott finns i Bosnien-Hercegovina enligt landets domstolsverk. 160 av de mest komplexa fallen har hanterats av krigsdomstolen i Haag. I det egna landet finns det 17 olika domstolar som har jurisdiktion över målen. Enligt OSCE och EU-delegationen finns det i dagsläget cirka 1 320 pågående förundersökningar. Vid årsskiftet pågick sammanlagt 133 mål om krigsförbrytelser.

Continue reading

Snöigt nätverksmöte

Trots mycket snöfall och svårt väglag lyckades samarbetsorganisationer i Bosnien och Hercegovina samlas i norra delen av landet i förra veckan. Det var nätverksmöte för organisationerna och temat för dagarna var “Making Achievement Last“. På mötet fanns även flera samarbetsorganisationer från Montenegro och Kroatien.

De tre deltagarna från samarbetsorganisationen CURE: Vildana Džekman, Vedrana Frašto och Jadranka Miličević.

– Det borde inte heta “fasa ut” utan försvinna i etapper, tyckte Rada Borić, när hon berättade om sin organisations erfarenhet om när Kvinna till Kvinna slutade att arbeta i Kroatien.

– Det var verkligen intressant och lärorikt för att få höra berättelserna från Montenegro och Kroatien. Det finns mycket som vi kan tänka på och lära oss i den här processen, berättade Mira Vilusic från organisationen Horizonti.

Continue reading