Katarina Carlberg

About Katarina Carlberg

Field Representative DR Congo, The Kvinna till Kvinna Foundation's office in Bukavu.

Biståndsministern besöker Kvinna till Kvinna i Kongo

    Biståndsminister Hillevi Engström träffar organisationen Caucus de femmes.

Biståndsminister Hillevi Engström träffar organisationen Caucus de femmes. Foto: Kvinna till Kvinna/Katarina Karlberg

Sveriges biståndsminister Hillevi Engström var i förra veckan på officiellt besök i DR Kongo. Det var hennes första besök i Afrika som minister och utöver Kinshasa besökte hon även Nord- och Sydkivu. Tillsammans med chefen för International Alert i östra DR Kongo, Maria Lange, träffade jag Hillevi Engström under besöket i Bukavu den 26 februari. Vi berättade om vårt arbete och svarade på hennes frågor om klimatet för civilsamhällsaktivister i östra Kongo.

Samtalet rörde sig mycket kring frågor om kvinnors villkor och de hinder som kvinnor möter då de vill engagera sig politiskt och socialt, och Hillevi Engström uttryckte starkt intresse för jämställdhetsfrågor. Hon pratade också om Sveriges historiska kopplingar till DR Kongo, och betydelsen av att bibehålla det svenska engagemanget för utveckling i landet, inte minst för att stärka civilsamhället.

Efter mötet besökte vi Caucus de femmes, en organisation som både International Alert och Kvinna till Kvinna samarbetar med. Vi fick chansen att vara med på ett dialoggruppsmöte. Gruppen består av kvinnor och män från stadsdelen Panzi, som träffas regelbundet för att diskutera jämställdhet i vardagen och i familjelivet. Den här gången pratade de om ekonomi och vem i familjen som kontrollerar pengarna som kommer in. Dialoggruppen är ett av flera initiativ inom Kvinna till Kvinnas och International Alerts samarbetsprojekt ‘Women, Citizenship and Peace’ som syftar till att öka kvinnors kapacitet att delta i beslutsfattande forum.

Katarina Carlberg, fältrepresentant för Kvinna till Kvinna i DR Kongo

Kvinnliga fredsbyggare hyllade under middag hos Bukavus governör

Under veckan har en delegation från Nobel Women’s Initiative, under ledning av den liberianska nobelpristagaren Leymah Gbowee, besökt östra DRK. Nobel Women’s initiative leds av fem kvinnliga fredspristagare och arbetar för att öka synligheten och genomslagskraften för kvinnoorganisationer engagerade i frågor kring fred, rättvisa och jämlikhet over hela världen.

Kongolesiska aktivister från Nord- och Sydkivu Neema Namadamo, Chouchou Namegabe och Passy Mubalama med Nobel fredspristagaren Leymah Gbowee och Kvinna till Kvinna's Katarina Carlberg.

Kongolesiska aktivister från Nord- och Sydkivu Neema Namadamo, Chouchou Namegabe och Passy Mubalama med Nobel fredspristagaren Leymah Gbowee och Kvinna till Kvinna’s Katarina Carlberg. //Photo: Kvinna till Kvinna

Syftet med besöket har varit att samla information om utbredningen av sexuellt och genusbaserat våld i östra Kongo, och framför allt om hur krafter inom civilsamhället arbetar för att motverka våldet och stärka dess offer. Flera av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer bidrog med sina kunskaper och berättade om sitt arbete i Nord- och Sydkivu.

Continue reading