Uppföljning av våld mot kvinnor i Irak

– Uppföljning av politiken om våld mot kvinnor är viktig. Det menar social- och arbetsmarknadsministern i Irakiska regionen Kurdistan. I mina öron låter det här som en intressant kommentar i ett annars rätt slätstruket tal. Ministern är inledningstalare på en konferens Kvinna till Kvinna och svenska ambassaden i Irak anordnar i Erbil dagen efter internationella kvinnodagen. Svenska ambassadören Jörgen Lindström har redan hälsat alla välkomna.

Andra talare återkommer till behovet av uppföljning. Francis Guy, representant för UN Women i Irak, efterfrågar forskning och data. Samtidigt problematiserar hon statistik om våld mot kvinnor. En ökning betyder ju inte självklart att våldsbrotten blir vanligare, förklarar hon, det kan ju lika gärna betyda att fler utsatta kvinnor vågar anmäla brott. Hon nämner att Sverige har höga siffror på våld i nära relationer. Universiteten utvecklas i Irak, fortsätter hon, och kan ta en roll i detta arbete.

Continue reading

Utan skydd i Bagdad

– Det finns inga skyddade boende i Bagdad, säger Nadia. Kvinnor som utsätts for våld i hemmet har ingenstans att ta vägen.

Jag frågar om underjordiska boenden och hon nickar. Jag vet att den verksamhet hon själv ängar sig åt – att ge socialt och juridiskt stöd åt utsatta kvinnor – inte heller kan ske inför öppen ridå. Det är farligt att ta kvinnors parti i Irak och den splittrade regeringen misslyckas återkommande med att skydda sina medborgare från väpnade grupper. Nadia och hennes organisation Bagdad Women Association har egna säkerhetsstrategier och uttrycker sig försiktigt om sin verksamhet.

Nadia och jag står i solen utanför Jordanian Family Protection Department i huvudstaden Amman. Byggnaden är praktfull och verkar full av aktivitet. På parkeringsplatsen samsas bilar med planterande träd och växter. Vi omges av förväntansfulla kvinnor som småpratar och fotograferar. Bagdad känns långt borta och den dysterhet och osäkerhet som verkar vila över Nadias hemstad känns långt borta.

Om en stund ska vi få träffa personalen som arbetar med våld mot kvinnor. De berättar att problemen för kvinnor som utsatts för fysiskt och psykiskt våld är omfattande även i Jordanien. Kvinnornas möjlighet till just skyddat boende är tillfälligt. Skilsmässa är inte accepterat i samhället och det är dessutom mycket ovanligt att förövare straffas. Därför är det enligt verksamhetschefen viktigt att försöka lappa ihop familjen.

Continue reading