“Att inte ge upp”

Jag sitter utanför flygplatsen i Kigali och tänker tillbaka på de senaste dagarna i Burundi och i Uvira i DR Kongo. I Burundi träffade jag Dina och några andra kvinnor fulla med energi från organisationen MIFA (Ministère de la Femme en Action – “Kvinnoaktivisters Ministerium”). Dina har liksom några andra medlemmar från våra samarbetsorganisationer i DR Kongo blivit tvungen att lämna Uvira i DR Kongo där hon bodde och blev utsatt för allvarliga hot från okända grupper. Hon bor nu på en annan plats med sin familj, där jag träffade Dina, hennes barn och några organisationsmedlemmar. Dina tänker trots hoten inte ge upp kampen för att förbättra kvinnors villkor i DR Kongo.

Tiden räcker aldrig till för de outsinliga samtalen med våra samarbetsorganisationer. Det var samma sak med MIFA. Dessa engagerade kvinnor har så mycket att berätta.

Dina berättade om de planer MIFA har för nästa års arbete med stöd från Kvinna till Kvinna. De har fått godkännande från sju kyrkor i Syd-Kivu i Östra Kongo att verka för kvinnors ökade plats i beslutspositioner och i kyrkans avdelning för konfliktlösning. MIFA har även fått förfrågningar från kyrkoledare i Burundi och Rwanda att börja jobba med dem. Kvinnor är med några få undantag (Dina är ett av dem) nästan uteslutna ur kyrkoledningen.

Kyrkor har väldigt stort inflytande i Stora Sjöregionen. Dina menar att genom att påverka kyrkoledare och pastorer att föra fram ett budskap för kvinnors rättigheter kommer många av kyrkornas medlemmar att ta till sig det budskapet. Pastorerna kommer också att redogöra för de passager i Bibeln som försvarar kvinnors rättigheter.

Jag frågade Dina om hon tycker det är en bra idé att koppla Mary Robinsons initiativ om UNSCR 1325 till vårt påverkansarbete och vad Dina i så fall förväntar sig av detta. Dina tycker det är en bra idé och hon hoppas då att Mary Robinson, FN:s särskilda sändebud för Stora sjöregionen, uppmärksammar kyrkornas viktiga roll som informationsspridare.

Dina berättade om annat som organisationen också har drivit med framgång och läste upp ett av många vittnesmål från MIFAs medarbetare på Högplatån där mestadels folkgruppen Banyamulenge bor. Vittnesmålet handlade om en minderårig flicka som blivit bortgift enligt traditionella ceremonier, hemgift hade betalats också. Den typen av giftermål är vanligt på Högplatån. Flickan flyttade i och med giftermålet från sitt hem till sina svärföräldrar. Brudgummen åkte nästan genast iväg och kom inte tillbaka så efter flera månaders väntan orkade den nygifta 13 år gamla bruden inte vänta på sin 17-åriga make längre utan ville åka hem. Svärföräldrarna vägrade och även pastorn, som vigt det unga paret, förbjöd henne. Några av MIFAs medlemmar blev då inkopplade och tänkte kontakta polisen eftersom giftermålet enligt lag är ogiltigt då vigseln handlade om minderåriga. MIFAs stöd till flickan fick pastorn att ogiltigförklara giftermålet, hemgiften betalades tillbaka och flickan kunde utan att någon hindrade henne åka hem till sina föräldrar igen.

Bakgrundsfakta:
MIFA grundades 2009 som en reaktion på det könsbaserade våld som kvinnor utsätts för i Syd-Kivu, där MIFA verkar. MIFA arbetar både preventivt och med konsekvenserna av våld. Organisationen utbildar till exempel traditionella ledare, som har stor makt att åstadkomma förändring i samhället, i jämställdhetsfrågor. De informerar också om lagstiftning kring sexuellt våld. Kvinna till Kvinna har påbörjat ett samarbete med MIFA i syfte att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande på lokal nivå i de distrikt i Syd-Kivu som MIFA verkar.

Du kan även läsa om andra organisationer som Kvinna till Kvinna stödjer.

 

Stöd Kvinna till Kvinna! Vi stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta göra det.

Comments are closed.