Krigsförbrytelserna i Bosnien-Hercegovina

Det är 17 år sedan kriget tog slut i Bosnien-Hercegovina. Fortfarande finns det tusentals rättsfall att lösa. Försoningsprocesser är inte lätta och en långsam rättsprocess hjälper inte till. Vittnen blir äldre och färre och de minns mindre. Många misstänkta befinner sig i ett närliggande land eller går inte att finna. Kriget karaktäriserades av allvarliga och ofta systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

12 500 misstänkta förövare för krigsbrott finns i Bosnien-Hercegovina enligt landets domstolsverk. 160 av de mest komplexa fallen har hanterats av krigsdomstolen i Haag. I det egna landet finns det 17 olika domstolar som har jurisdiktion över målen. Enligt OSCE och EU-delegationen finns det i dagsläget cirka 1 320 pågående förundersökningar. Vid årsskiftet pågick sammanlagt 133 mål om krigsförbrytelser.

Manifestation på Internationella Kvinnodagen 2012. Foto: Kvinna till Kvinna/Nina Genneby

Våldtäkter är ett särskilt kapitel. Europarådets parlamentariska församling uppskattar att cirka 20 000 kvinnor utsattes för våldtäkt och/eller andra former av sexuella övergrepp under kriget. Väldigt få har blivit dömda i dessa mål. Sedan 2009 har Statsdomstolen levererat domar i 12 fall mot 15 åtalade i samband med våldtäkt/sexuella övergrepp. Av dessa befanns 12 ha begått brott medan tre friades. Våld mot kvinnor är fortfarande ett stort problem trots att landet har en av de starkaste lagarna i världen om jämställdhet. Lagar måste implementeras för att få någon verkan.

Statistiken här är hämtad från en rapport från Sveriges ambassad i Bosnien-Hercegovina som reder ut hur många krigsförbrytelser som finns i landet. Det är en fråga som många önskar svar på och olika makthavare och intressegrupper hänvisar till helt skilda siffror för att stärka den egna positionen.

Johanna Arkåsen, samordnare för Bosnien-Hercegovina och Makedonien

Stöd Kvinna till Kvinna! Vi stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta göra det.

Comments are closed.