Uppföljning av våld mot kvinnor i Irak

– Uppföljning av politiken om våld mot kvinnor är viktig. Det menar social- och arbetsmarknadsministern i Irakiska regionen Kurdistan. I mina öron låter det här som en intressant kommentar i ett annars rätt slätstruket tal. Ministern är inledningstalare på en konferens Kvinna till Kvinna och svenska ambassaden i Irak anordnar i Erbil dagen efter internationella kvinnodagen. Svenska ambassadören Jörgen Lindström har redan hälsat alla välkomna.

Andra talare återkommer till behovet av uppföljning. Francis Guy, representant för UN Women i Irak, efterfrågar forskning och data. Samtidigt problematiserar hon statistik om våld mot kvinnor. En ökning betyder ju inte självklart att våldsbrotten blir vanligare, förklarar hon, det kan ju lika gärna betyda att fler utsatta kvinnor vågar anmäla brott. Hon nämner att Sverige har höga siffror på våld i nära relationer. Universiteten utvecklas i Irak, fortsätter hon, och kan ta en roll i detta arbete.

Hon får svar på tal från kvinnorättsaktivisten Falah Murad Khan Shakarm från organisationen Wadi som beskriver universitets ointresse för frågan.  ”Jag har blivit inbjuden att prata om våld mot kvinnor på universitet världen över, men aldrig på ett universitet i mitt eget land.”

Kvinnorättsaktivisten Susan Aref från Women’s Empowerment Organisation menar att även media präglas av ett ointresse för frågan och därtill är männens värld. Hon får medhåll och nu hörs även konstruktiva förslag. De få kvinnor som faktiskt arbetar inom media behöver stöd. Journalister behöver utbildning om våld mot kvinnor. Flera i församlingen önskar att journalisterna var kvar på konferensen och kunde hörde kommentarerna. Det imponerande mediauppbådet som vällt in i samband med ministrarnas ankomst försvann efter kaffet då ministrarna lämnat oss. Men en del av dem verkade ändå ha hunnit intervjua även kvinnorättsaktivister. I efterhand hör jag även uppskattning för att vår svenska ambassadör Jörgen Lindström fanns kvar och lyssnade.

 

Journalist intervjuar Suzan Aref från Women Empowerment Organisation i Irak. Foto: Kvinna till Kvinna/ Bayan Jamal

Dagen efter konferensen sitter Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer tillsammans och utbyter strategier inom arbetet om våld mot kvinnor. Behovet av data dyker upp igen. Liza Hido från Bagdad Women Association bjuder in kollegorna från regionen att bidra till analysen av den centrala regeringens nya strategi för att arbeta mot våld mot kvinnor. Lanja Abdullah från stiftelsen Warvin som nyss genomfört en färsk nationell studie  om spridningen av våld mot kvinnor är entusiastisk inför samarbete om uppföljning. Runak Faraj från Women Media and Education Centre visar också intresse.

Petra Strader

Stöd Kvinna till Kvinna! Vi stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta göra det.

Comments are closed.