Med CEDAW från Amman till Beirut och Genève

Mellanöstern CEDAWJag är i Beirut över helgen och det är något med att befinna sig på avstånd från vardagsbestyren på kontoret som gör det lättare att hitta tid för att läsa några av de där superintressanta rapporterna som annars tenderar att samlas i en hög på skrivbordet. Just nu läser jag en av skuggrapporterna till jordanska regeringens rapporering om hur de uppfyller The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – en konvention som Jordanien ratificerade 1992 men vars implementering kvinnorörelsen fortfarande väntar på . Den här skuggrapporten är skriven av bland andra Arab Women’s Organization (AWO), en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Jordanien.

AWO har valt att presentera sin rapportering utifrån sex tematiska områden. Bland annat granskar de kvinnors politiska deltagande, våld mot kvinnor och integreringen av CEDAW i Jordaniens juridiska system. Skuggrapporten presenterar sakligt och ingående alla de former av systematisk och institutionaliserad diskriminering som kvinnor i Jordanien utsätts för. Den beskriver hur regeringen har misslyckats med att värna kvinnors rättigheter i konstitutionen och i andra statliga instanser. Men rapporten belyser också de framsteg som gjorts – inte minst tack vare massivt påverkansarbete av kvinnorörelsen och dess allierade.

Mitt i mitt läsande blir jag avbruten av Samer som kommer och slår sig ner brevid mig på caféet. Han är på kafferast från sitt jobb på hotellet runt hörnet. Han frågar om jag är lärare (antagligen eftersom jag sitter och stryker under och antecknar så febrilt – som om jag rättade en uppsats). När jag berättar att jag jobbar för ”a women’s organization” (den förenklade kortversionen) muttrar Samer att ”kvinnor har mer rättigheter än vi [män]”. Han säger att i servicesektorn anställer man hellre kvinnor än män. Han tror att det är för att kvinnor attraherar fler kunder (med sitt yttre alltså). Samer suckar och tillägger att det är svårt att jobba med kvinnor för de har mindre arbetslivserfarenhet än män.

Och där är Samers kafferast över och jag sitter kvar med min rapport och alla mina motargument och följdfrågor och undrar hur det ska gå.

Samtidigt som jag sitter i Beirut och läser om hur kvinnor i Jordanien i princip inte har möjlighet att ta ut skilsmässa utan att förlora alla sina rättigheter och tillgångar, medan en man har rätt att ha fyra fruar, är en delegation av jordanska kvinnorättsaktivister på väg till Genève för att presentera sina skuggrapporter inför Human Rights Council som i dagarna håller möten kring implementeringen av CEDAW i bland annat Jordanien. Förutom den tematiska skuggrapporten som AWO har skrivit tillsammans med flera aktörer inom kvinnorörelsen, kommer en annan av Kvinna till Kvinnas partners att presentera sin rapport. Jordanian Women’s Union (JWU) har skuggat alla kommentarer som den jordanska regeringen presenterar i sin officiella rapport och JWU ger sin egen bild av hur implementeringen av CEDAW har lyckats och misslyckats. Just nu slipar den samlade jordanska delagationen på sitt sju minuter långa tal i Genève.

/Johanna Wassholm