A small victory when the candidate for Prime Minister of Republika Srpska meets women’s NGOs

Ms. Zeljka Cvijanovic. Photo: www.banjalukain.com

On Sunday 10th of March 2013, five women¹s NGOs from Kvinna till Kvinna women’s network from Bosnia and Herzegovina: United Women Banja Luka, Helsinki Citizens Assembly Banja Luka, Lara Bijeljina, Buducnost Modrica and Most Visegrad, were invited to join the formal round of consultations with candidate for the new Prime minister of Republika Srpska.

Continue reading

Krigsförbrytelserna i Bosnien-Hercegovina

Det är 17 år sedan kriget tog slut i Bosnien-Hercegovina. Fortfarande finns det tusentals rättsfall att lösa. Försoningsprocesser är inte lätta och en långsam rättsprocess hjälper inte till. Vittnen blir äldre och färre och de minns mindre. Många misstänkta befinner sig i ett närliggande land eller går inte att finna. Kriget karaktäriserades av allvarliga och ofta systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

12 500 misstänkta förövare för krigsbrott finns i Bosnien-Hercegovina enligt landets domstolsverk. 160 av de mest komplexa fallen har hanterats av krigsdomstolen i Haag. I det egna landet finns det 17 olika domstolar som har jurisdiktion över målen. Enligt OSCE och EU-delegationen finns det i dagsläget cirka 1 320 pågående förundersökningar. Vid årsskiftet pågick sammanlagt 133 mål om krigsförbrytelser.

Continue reading