“Att inte ge upp”

Jag sitter utanför flygplatsen i Kigali och tänker tillbaka på de senaste dagarna i Burundi och i Uvira i DR Kongo. I Burundi träffade jag Dina och några andra kvinnor fulla med energi från organisationen MIFA (Ministère de la Femme en Action – “Kvinnoaktivisters Ministerium”). Dina har liksom några andra medlemmar från våra samarbetsorganisationer i DR Kongo blivit tvungen att lämna Uvira i DR Kongo där hon bodde och blev utsatt för allvarliga hot från okända grupper. Hon bor nu på en annan plats med sin familj, där jag träffade Dina, hennes barn och några organisationsmedlemmar. Dina tänker trots hoten inte ge upp kampen för att förbättra kvinnors villkor i DR Kongo.

Tiden räcker aldrig till för de outsinliga samtalen med våra samarbetsorganisationer. Det var samma sak med MIFA. Dessa engagerade kvinnor har så mycket att berätta.

Dina berättade om de planer MIFA har för nästa års arbete med stöd från Kvinna till Kvinna. De har fått godkännande från sju kyrkor i Syd-Kivu i Östra Kongo att verka för kvinnors ökade plats i beslutspositioner och i kyrkans avdelning för konfliktlösning. MIFA har även fått förfrågningar från kyrkoledare i Burundi och Rwanda att börja jobba med dem. Kvinnor är med några få undantag (Dina är ett av dem) nästan uteslutna ur kyrkoledningen.

Continue reading