Chokladbollar och svärmödrar som största hot

“Genusperspektivet under mötet var lika frånvarande som män var överrepresenterade.” Det skriver Malin Askhamre, Kvinna till Kvinnas fältrepresentant för Södra Kaukasien, som nyligen blev påmind om att jämställdhetsfrågor fortfarande har låg status, inom civilsamhället såväl som på EU-toppmöten.

EU-toppmöte Riga 21-22 maj, nästan bara män

Var är kvinnorna? kan en fråga sig. Frågan gäller både EU-toppmötet och konferens för civilt samhälle inför det. Foto: EU Council

Inför ett EU-toppmöte i Riga den 21-22 maj samlades representanter för civila samhället från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland för en egen konferens. Kvinna till Kvinna och flera av våra samarbetsorganisationer var där.

”Stopp, den är farlig!” Ordföranden i EU:s Östliga Partnerskaps* styrelse för civilsamhället kliver med stora steg emot mig där jag står lutad över det uppdukade kakfatet vid kaffepausen. Det är slutet på den första dagen av civilsamhälleskonferens inför Riga-toppmötet där EU kommer att möta Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. Jag ryggar tillbaka och rycker åt mig handen som siktat in sig på en tillsynes oskyldig chokladboll. ”Vad är det som är fel?” frågar jag den äldre mannen, som höjer på ögonbrynen och säger: ”Den kommer att sätta sig direkt på din rumpa, det vill du väl inte?”

Till min förvåning nyper jag av hans kommentar och ber honom inte diskutera min rumpas storlek. Dock oklart om han hörde, när han fortsatte genom kaféet och bort till nästa uppdrag som moderator. Inför toppmötet i Riga samlades drygt 250 representanter för civilsamhället från de sex länderna för att enas om rekommendationer för hur civilsamhället kan stärkas inom det Östliga Partnerskapet. Genusperspektivet under mötet var lika frånvarande som män var överrepresenterade i paneler och diskussioner.

Frågan blir då naturligtvis: Vilka representerar egentligen civilsamhället? Av de nio panelerna var fyra representerade och modererade av enbart män. I resterande deltog en till två kvinnor av totalt cirka fem inbjudna paneldeltagare. Noterbart var även den homogena åldersrepresentationen, de flesta var medelålders och äldre. Borde inte jämställda och representativa paneler från civilsamhället vara genus- och åldersbalanserade samt inkludera olika delar av civilsamhället?

För egen del var det en väckarklocka att delta i konferensen, där verkligheten visade sig ojämställd och gubbig, både på själva toppmötet och på civilsamhällskonferensen inför det. Kvinnor och aktivister, vi måste kräva rätten till utrymme i forum för att delta i dialog för att inte falla ur agendan igen! Närvara och påpeka i planering, under pågående debatter och i uppföljning.

Om och om igen, och inte nöja oss att med att bli omnämnda; avbockade som ett tema på att göra-listan. Så, pratades det ens om kvinnor i Riga? Tyvärr inte så mycket. Det mest framstående omnämnandet var den gång en inledningstalare refererade till en kvinnoroll, i en metafor, ”Ryssland är som en elak svärmoder”.

* Östliga Partnerskapet är EUs gemensamma politik gentemot Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.  Syftet är att föra länder i östra Europa i ett fördjupat och långtgående samarbete med EU och att de i högre grad ska anpassa sig till EU:s normer och regler för ekonomi, politik och det civila samhället.

Stöd Kvinna till Kvinna! Vi stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta göra det.

Comments are closed.