Rättviseförmedling behövs även i Palestina

Lina Quadri och Lama Abu Baker diskuterar hur kvinnor framställs i palestinska medier på ett  workshop i Ramallah. Foto: Pernilla Ahlsén

Lina Quadri och Lama Abu Baker diskuterar hur kvinnor framställs i palestinska medier på ett workshop i Ramallah. Foto: Pernilla Ahlsén

En snabb genuskoll visar att kvinnor knappt syns i palestinska medier, men viljan att få till balansen finns! Kvinna till Kvinnas pressekreterare Anna-Carin Hall bloggar från en utbildning i konflikt- och genusmedveten journalistik för mediemedarbetare i Ramallah på Västbanken.

Bir Zeit University är ett vidsträckt campus i utkanten av Ramallah på Västbanken. Stora, vita byggnader med släta öppna ytor emellan. Enstaka studenter rör sig mellan husen eller sitter i skuggan av de få träden som finns. Kvinna till Kvinna ska arrangera en två dagar lång workshop i konflikt- och genusmedveten journalistik på fjärde våningen i mediecentrets nästan nybyggda hus, där våningen under har sponsrats av Sveriges regering, som också är universitetets största givare.

Vi kör igång med att gå igenom ett par palestinska dagstidningar med avseende på antal kvinnor, deras roller och hur de presenteras. Resultatet är nedslående. Om kvinnor finns med på bilderna är de ofta namnlösa och omnämns inte i artikeltexterna. Två gråtande flyktingkvinnor får illustrera en artikel om Irakkriget.

På sportsidorna blir det ännu tydligare. En text om det kvinnliga palestinska karateförbundet illustreras med bilder på – män. Allt handlar om män, som är beslutsfattarna i det palestinska samhället, och det är bara det de sagt och gjort som bevakas.

En engagerad och livlig diskussion bryter ut, som vaskar fram flera anledningar till den bristande balansen: patriarkala strukturer, ett bristande intresse för kvinnors åsikter, omedvetenhet om hur ojämlika medierna är samt okunskap om hur man ska jobba för att hitta till exempel kvinnliga experter. Ett annat viktigt hinder är att det inte är tillåtet att tala med kvinnor, att man måste fråga deras män om lov och att männen säger oftast nej.

En åsikt som ofta återkommer under dessa två dagar är att det inte kommer att gå att få in fler kvinnor i de palestinska medierna förrän det blir fler kvinnor i samhällstoppen i Palestina.

”De måste ha någonting att säga också. Annars blir risken stor att jag lägger uttalanden i munnen på dem, i min iver att få in fler synliga kvinnor i tidningen”, säger en av de journalister som har arbetat allra längst. Han menar att det är en svår balansgång, och att han inte kan intervjua kvinnor bara för sakens skull. Och där sluts den frustrerande cirkeln, att fler kvinnor måste vara i positionen att uttala sig, men blir antagligen inte det förrän de är synliga i medier.

Frustrationen är enorm, men vi stannar inte där, utan försöker att hitta lösningar. Att sätta sig ner och metodiskt tänka igenom och göra en lista över vad det t ex finns för kvinnliga företagsledare, politiker och idrottsutövare, som ändå finns, tycker deltagarna är en bra idé. Vi presenterar den svenska ”Rättviseförmedlingen” som ett möjligt verktyg för arbetet att skapa balans i medierna. Och diskussionen går igång på nytt.

När vi lämnar Bir Zeit Universitys strama byggnader efter två dagar vet vi en sak, att det finns ett stort behov att prata av sig, att diskutera och försöka hitta lösningar i ett land som har många utmaningar men också väldigt många möjligheter. Och att diskussionen som vi påbörjade kommer att leva vidare.

 

 

Stöd Kvinna till Kvinna! Vi stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta göra det.

One thought on “Rättviseförmedling behövs även i Palestina

  1. Pingback: Uppförsbacke för kvinnliga journalister i Gaza | Vi på Kvinna till Kvinna